Κράτηση μέσω τηλεφώνου: 888 273 4683

Όροι & προϋποθέσεις

1. Περιγραφή υπηρεσιών

Όροι που χρησιμοποιούνται στο παρόν Συμφωνητικό

Όι όροι "εμείς", "εμάς", "μας" και "HOTELSONE" αναφέρονται στην HotelsOne.com L.P., συναιτερισμό περιορισμένης ευθύνης με έδρα το Ντέλαγουερ και / ή τις θυγατρικές και τις σχετιζόμενες εταιρείες αυτού, συμπεριλαμβανόμενης της Travelscape LLC, εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με έδρα στη Νεβάδα (“Travelscape”). Ο όρος "εσείς" αναφέρεται στους πελάτες που επισκέπτονται τον Ιστότοπο και / ή κάνουν κράτηση μέσω ημών σε αυτό τον Ιστότοπο ή μέσω των εκπροσώπων εξυπηρέτησης πελατών μας.

Σκοπός του Ιστότοπου

Ο παρών Ιστότοπος παρέχεται αποκλειστικά για να βοηθάει τους πελάτες να συλλέγουν ταξιδιωτικές πληροφορίες, να καθορίζουν τη διαθεσιμότητα των ταξιδιωτικών αγαθών και υπηρεσιών και να κάνουν νόμιμες κρατήσεις ή άλλες συναλλαγές με ταξιδιωτικούς προμηθευτές και για κανέναν άλλο σκοπό.

Ο παρών Ιστότοπος σας παρέχεται βάσει της αποδοχής από εσάς όλων των όρων, διατάξεων και ειδοποιήσεων που ορίζονται παρακάτω (από κοινού, το "Συμφωνητικό") χωρίς καμία τροποποίηση. Με την πρόσβαση ή χρήση του Ιστότοπου με οποιοδήποτε τρόπο, δηλώνετε ότι συμφωνείτε πως δεσμεύεστε από το παρόν Συμφωνητικό. Εάν πραγματοποιείτε κρατήσεις σε ταξιδιωτικά προϊόντα ή υπηρεσίες σε αυτόν τον Ιστότοπο μέσω των εκπροσώπων μας στο τηλεφωνικό κέντρο, συμφωνείτε ότι το παρόν Συμφωνητικό ισχύει σε όλες τις παραπάνω συναλλαγές. Διαβάστε προσεκτικά το Συμφωνητικό. Αν δεν αποδέχεστε όλους τους όρους και τις διατάξεις, μην χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο.

Φροντίστε να επισκέπτεστε αυτήν τη σελίδα συχνά ώστε να διαβάζετε την πιο σύγχρονη έκδοση του Συμφωνητικού. Διατηρούμε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και κατά την διακριτική μας ευχέρεια, να αλλάξουμε ή άλλως να τροποποιήσουμε το Συμφωνητικό χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η συνέχιση της πρόσβασης ή χρήσης του Ιστότοπου από εσάς, δηλώνει την αποδοχή σας όσον αφορά το ενημερωμένο ή τροποποιημένο Συμφωνητικό.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτόν τον Ιστότοπο, δηλώνετε ότι: (i) είστε τουλάχιστον 18 ετών (ii) διαθέτετε τη νομική ικανότητα να δημιουργείτε δεσμευτικές, νομικές υποχρεώσεις (iii) θα κάνετε χρήση του Ιστότοπου σύμφωνα με το παρόν Συμφωνητικό (iv) θα χρησιμοποιείτε αυτόν τον Ιστότοπο μόνο για να κάνετε νόμιμες κρατήσεις για εσάς ή άλλο άτομο εκ μέρους του οποίου είστε νομικά εξουσιοδοτημένοι να λειτουργείτε (v) θα ενημερώνετε τα εν λόγω άλλα άτομα σχετικά με τους όρους και τις διατάξεις που ισχύουν στις κρατήσεις που κάνατε εκ μέρους τους, συμπεριλαμβάνοντας κανόνες και περιορισμούς που ισχύουν στα παραπάνω και (vi) όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από εσάς σε αυτόν τον Ιστότοπο είναι αληθείς, ακριβείς, ενημερωμένες και πλήρεις. Διατηρούμε το δικαίωμα κατά τη διακριτική μας ευχέρεια να αρνηθούμε την πρόσβαση σε οποιοδήποτε άτομο σε αυτόν τον Ιστότοπο και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο, συμπεριλαμβάνοντας μεταξύ άλλων το λόγο της παράβασης του παρόντος Συμφωνητικού.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Τα περιεχόμενα και οι πληροφορίες στον ιστότοπο αυτό (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των τιμών και της διαθεσιμότητας των ταξιδιωτικών υπηρεσιών), καθώς και η υποδομή, που χρησιμοποιείται για την παροχή του περιεχομένου και των πληροφοριών αυτών, αποτελούν ιδιοκτησία δική μας ή των προμηθευτών και παροχέων μας. Ενώ έχετε το δικαίωμα να κάνετε περιορισμένα αντίγραφα του ταξιδιωτικού σας δρομολογίου (και των σχετικών εγγράφων) για ταξίδια ή υπηρεσίες που αγοράστηκαν μέσω του Ιστοτόπου αυτού, συμφωνείτε στη μη τροποποίηση, αντιγραφή, διανομή, μετάδοση, προβολή, εκτέλεση, αναπαραγωγή, δημοσίευση, αδειοδότηση, δημιουργία παράγωγων έργων, μεταφορά, ή πώληση ή μεταπώληση οποιωνδήποτε πληροφοριών, λογισμικού, προϊόντων ή υπηρεσιών που αποκτήθηκαν μέσω του Ιστοτόπου αυτού. Επίσης, συμφωνείτε να μην:

  1. χρησιμοποιείτε αυτόν τον Ιστότοπο ή τα περιεχόμενά του για οποιοδήποτε εμπορικό σκοπό
  2. κάνετε οποιαδήποτε υποθετική, ψευδή ή απατηλή κράτηση ή κράτηση σε αναμονή ζήτησης
  3. εμφανίζετε, παρακολουθείτε ή αντιγράφετε περιεχόμενα ή πληροφορίες αυτού του Ιστότοπου χρησιμοποιώντας προγράμματα / διατάξεις απόσπασης / χειρισμού δεδομένων (robot, spider, scraper) ή άλλα αυτοματοποιημένα μέσα ή οποιαδήποτε μη αυτόματη διαδικασία για οποιοδήποτε σκοπό, χωρίς προηγούμενη ρητή άδειά μας
  4. παραβιάζετε τους περιορισμούς σε οποιεσδήποτε κεφαλίδες αποκλεισμού robot στον Ιστότοπο ή παρακάμπτετε άλλα μέτρα που εφαρμόζονται για την πρόληψη ή τον περιορισμό πρόσβασης σε αυτόν τον Ιστότοπο
  5. λαμβάνετε οποιαδήποτε ενέργεια που επιβάλλει ή μπορεί να επιβάλλει, κατά την κρίση μας, αδικαιολόγητα ή δυσανάλογα μεγάλο φόρτο στις υποδομές μας
  6. δημιουργείτε συνδέσμους (deep-link) σε οποιοδήποτε μέρος του παρόντος Ιστοτόπου (συμπεριλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, τη διεύθυνση αγοράς για οποιαδήποτε ταξιδιωτική υπηρεσία) για οποιοδήποτε σκοπό χωρίς τη ρητή έγγραφη άδειά μας ή
  7. παραθέτετε με πλαίσια, δημιουργείτε "mirrors" ή ενσωματώνετε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο οποιοδήποτε τμήμα του Ιστότοπου σε άλλες ιστοσελίδες, χωρίς την προηγούμενη γραπτή εξουσιοδότησή μας.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Επιπρόσθετοι όροι και διατάξεις θα ισχύουν για την κράτηση και την αγορά των ταξιδιωτικών προϊόντων και υπηρεσιών που επιλέγετε. Διαβάστε τους συμπληρωματικούς όρους και τις διατάξεις προσεκτικά. Συμφωνείτε να τηρείτε τους όρους και τις διατάξεις αγοράς που επιβάλλονται από τους προμηθευτές τους οποίους έχετε επιλέξει, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της πληρωμής όλων των συμφωνηθέντων ποσών σε συμμόρφωση με τους κανόνες και τους περιορισμούς των προμηθευτών σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση των κομίστρων, προϊόντων ή υπηρεσιών.

Αναγνωρίζετε ότι όρισμένοι προμηθευτές που προσφέρουν συγκεκριμένες υπηρεσίες και/ή δραστηριότητες μπορεί να σας ζητήσουν να υπογράψετε αποποίηση ευθύνης πριν συμμετάσχετε στην υπηρεσία και / ή δραστηριότητα που παρέχουν. Κατανοείτε ότι τυχόν παραβίαση των κανόνων και περιορισμών του προμηθευτή ενδέχεται να επιφέρει ακύρωση της κράτησης(-εων) σας, απαγόρευση της πρόσβασής σας στα αντίστοιχα ταξιδιωτικά προϊόντα ή υπηρεσίες, απώλεια των χρηματικών ποσών που έχετε πληρώσει για την κράτηση(-εις) και χρέωση του λογαριασμού σας για οποιαδήποτε δαπάνη επιβαρυνθήκαμε ως αποτέλεσμα αυτής της παραβίασης.

Προμηθευτές κρατήσεων Ξενοδοχείων με Ειδικές Τιμές και αεροπορικά προϊόντα με Ειδικά Κόμιστρα για ταξίδια σε προορισμούς στην Ε.Ε. σάς παρέχονται από την Travelscape.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την τρέχουσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου μας, που διέπει και τη χρήση του Ιστοτόπου από εσάς, προκειμένου να κατανοήσετε τις πρακτικές μας: Πολιτική Προστασίας Απορρήτου.

ΤΙΜΕΣ

Αναγνωρίζετε ότι οι αρχές σε κάποιες χώρες ενδέχεται να επιβάλλουν συγκεκριμένους επιπρόσθετους φόρους (φόρος τουριστών κ.λπ.) που θα πρέπει να καταβάλλονται τοπικά. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την καταβολή τυχόν επιπρόσθετων φόρων.

Οι ξενοδοχειακοί προμηθευτές μας τιμολογούν, συμπεριλαμβάνοντας όπου υπάρχουν τυχόν ποσά φόρων. Οι ξενοδοχειακοί προμηθευτές εμβάζουν τους ισχύοντες φόρους στις αντίστοιχες εφοριακές αρχές. Τα τέλη είσπραξης φόρων που σας χρεώνουμε σε προπληρωμένες ξενοδοχειακές συναλλαγές, αποτελούν τους εκτιμώμενους φόρους συναλλαγών (π.χ. πωλήσεων και χρήσης, διαμονής, φόροι δωματίου, έμμεση φορολογία, φόρος προστιθέμενης αξίας κ.λπ.) που καταβάλλουμε στους ξενοδοχειακούς προμηθευτές μας σε σχέση με τις ξενοδοχειακές κρατήσεις σας. Δεν πρόκειται για είσπραξη φόρων από εσάς για εμάς, προκειμένου να τους μεταβιβάσουμε στις αρμόδιες εφοριακές αρχές. Τα πραγματικά ποσά των φόρων που καταβάλλονται από την Travelscape στους ξενοδοχειακούς προμηθευτές, μπορεί να διαφέρουν από τα ποσά χρέωσης είσπραξης φόρων, ανάλογα με τα ποσοστά, την φορολογησιμότητα κ.λπ. που ισχύουν κατά την χρήση του ξενοδοχείου από τους πελάτες μας.

Η HOTELSONE δεν λειτουργεί ως συνεργάτης του προμηθευτή στον οποίο πραγματοποεί κράτηση των ταξιδιωτικών προγραμμάτων του πελάτη. Η φορολόγηση και το κατάλληλο ποσοστό φορολογίας ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό ανάλογα με την τοποθεσία.

ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

Η συνδεόμενη εταιρεία Travelscape της HOTELSONE, προ-διαπραγματεύεται συγκεκριμένες χρεώσεις δωματίων με τα ξενοδοχεία. Εξουσιοδοτείτε την HOTELSONE να προβαίνει σε κρατήσεις για τη συνολική τιμή κράτησης, που περιλαμβάνει τη χρέωση δωματίου που εμφανίζεται στον Ιστότοπο, συν χρεώσεις είσπραξης φόρων και τέλη παροχής υπηρεσιών. Συμφωνείτε ότι η πιστωτική κάρτα σας θα χρεωθεί από την Travelscape για την συνολική τιμή της κράτησης.

Μπορείτε να ακυρώσετε ή να αλλάξετε την προπληρωμένη ξενοδοχειακή σας κράτηση, αλλά θα χρεωθείτε με το τέλος ακύρωσης ή αλλαγής που αναφέρεται στους κανόνες και περιορισμούς της κράτησης. Επιπλέον, εάν δεν ακυρώσετε ή αλλάξετε την κράτησή σας πριν από το διάστημα που αναφέρεται στην πολιτική ακύρωσης που εφαρμόζει το ξενοδοχείο στο οποίο κάνατε κράτηση, και η οποία διαφέρει ανά ξενοδοχείο (συνήθως 24 έως 72 ώρες πριν από την ημερομηνία άφιξής σας), θα σας επιβληθούν χρέωση μίας διανυκτέρευσης, τέλη είσπραξης φόρου και τέλη παροχής υπηρεσιών. Σε περίπτωση που δεν εμφανιστείτε για την πρώτη διανυκτέρευση της κράτησής σας και σκοπεύετε να κάνετε check-in για τις επόμενες διανυκτερεύσεις της, θα πρέπει να επιβεβαιώσετε τις αλλαγές της κράτησης σε εμάς, το αργότερο έως την ημερομηνία της πρώτης διανυκτέρευσης της κράτησης ώστε να μην ακυρωθεί η κράτησή σας. Αιτήματα επιστροφής χρημάτων για μη εμφανίσεις ή νωρίτερα check-out θα πρέπει να υποβάλλονται εντός 60 ημερών από το check-out.

Συμφωνείτε να πληρώσετε οποιοδήποτε τέλος ακύρωσης ή αλλαγής σας επιβαρύνει. Σε σπάνιες περιπτώσεις, κάποιες κρατήσεις δεν μπορούν να αλλάξουν ή να ακυρωθούν αφού έγιναν, όπως αναφέρεται στους κανόνες και περιορισμούς των συγκεκριμένων ξενοδοχειακών κρατήσεων. Συμφωνείτε να τηρείτε τους όρους και τις διατάξεις που επιβάλλονται αναφορικά με τις προπληρωμένες ξενοδοχειακές κρατήσεις σας.

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

Παρόλο που τα περισσότερα ταξίδια, συμπεριλαμβανομένων των ταξιδιών σε διεθνείς προορισμούς, ολοκληρώνονται χωρίς προβλήματα, τα ταξίδια σε ορισμένους προορισμούς ενδέχεται να εμπεριέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο από άλλα. Συνιστούμε στους επιβάτες να ενημερώνονται για ταξιδιωτικές απαγορεύσεις, προειδοποιήσεις, ανακοινώσεις και συμβουλευτικές ανακοινώσεις, που εκδίδονται από τις κυβερνήσεις τους, πριν προγραμματίσουν ταξίδια κυρίως σε διεθνείς προορισμούς.

ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΔΕΝ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΥΤΕ ΕΓΓΥΟΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΟΥΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΝΕΧΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ, ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ Ή ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΑΘΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΛΑΘΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ, Η HOTELSONE ΚΑΙ ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ (ΟΙ "ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ HOTELSONE") ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ, ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ/Η ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΡΟΩΘΟΥΜΕ ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ "ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ HOTELSONE") ΔΕΝ ΕΓΓΥΩΝΤΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΛΑΘΗ Ή ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΤΙΜΕΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Κ.ΛΠ.) ΠΟΛΛΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ. ΕΠΙΣΗΣ, ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΡΗΤΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΣΟΥΜΕ ΤΥΧΟΝ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΤΙΜΩΝ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΑΣ ΚΑΙ / Ή ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΜΕ ΕΣΦΑΛΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ. ΣΕ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ, ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΑΣ ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΣΩΣΤΗ ΤΙΜΗ Ή ΘΑ ΑΚΥΡΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΩΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ HOTELSONE ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ HOTELSONE ΔΕΝ ΕΓΓΥΩΝΤΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ. ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ HOTELSONE, ΟΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ HOTELSONE ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΟΥΣ, ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ HOTELSONE, ΟΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ HOTELSONE ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΟΥΣ, ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ / Ή ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ HOTELSONE, ΟΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ HOTELSONE ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΘΗΚΗ Ή Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ HOTELSONE Ή ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ HOTELSONE. ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ “ΩΣ ΕΧΟΥΝ”, ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ. ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ HOTELSONE, ΟΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ HOTELSONE ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΟΥΣ, ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ Ο ΠΑΡΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ, ΟΙ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΕΣ ΤΟΥ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ EMAIL ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ HOTELSONE, ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ HOTELSONE ΚΑΙ/Ή ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΑΠΟ ΙΟΥΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΒΛΑΒΕΡΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ, ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ HOTELSONE, ΟΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ HOTELSONE ΚΑΙ/Ή ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΤΙΤΛΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ.

ΟΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ Ή ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ HOTELSONE Ή ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ HOTELSONE ΚΑΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ HOTELSONE ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ HOTELSONE ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΛΑΘΗ, ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΑΘΕΤΗΣΕΙΣ Ή ΑΜΕΛΕΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΕΤΟΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Ή ΓΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ, ΘΑΝΑΤΟΥΣ, ΥΛΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΒΛΑΒΕΣ Ή ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ. ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ HOTELSONE ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ HOTELSONE ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ, ΑΚΥΡΩΣΗΣ, ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ, ΑΠΕΡΓΙΑΣ, ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΑΜΕΣΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΞΟΔΑ, ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ, ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ή ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ή ΑΡΧΗΣ.

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ HOTELSONE, ΟΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ HOTELSONE ΚΑΙ / Ή ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΠΟΙΝΙΚΗ, ΘΕΤΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΕΜΦΑΝΙΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ Ή ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΣΤΕ ΣΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ, ΤΥΧΟΝ ΙΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΛΛΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΕΜΦΑΝΙΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ) ΕΙΤΕ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΘΕΩΡΙΑ ΑΜΕΛΕΙΑΣ, ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΑΔΙΗΜΑΤΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ή ΆΛΛΩΣ Η ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ HOTELSONE, ΟΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ HOTELSONE ΚΑΙ/Ή ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

Εάν παρά τον παραπάνω περιορισμό, οι Εταιρείες Ομίλου HOTELSONE, οι Συνδεόμενες Εταιρείες HOTELSONE ή οι αντίστοιχοι προμηθευτές τους κριθούν υπεύθυνοι για τυχόν ζημιά ή απώλεια που προκύπτουν από ή συνδέονται με οποιοδήποτε από τα παραπάνω περιστατικά, τότε η ευθύνη των Εταιρειών Ομίλου HOTELSONE, των Συνδεόμενων Εταιρειών HOTELSONE και / ή των αντίστοιχων προμηθευτών τους, δεν θα υπερβαίνει σε καμία περίπτωση συνολικά το μεγαλύτερο εκ των εξής δύο: (α) των τελών παροχής υπηρεσιών που καταβάλλατε στην HOTELSONE ή τις Εταιρείες Ομίλου HOTELSONE αναφορικά με την εν λόγω συναλλαγή(-ες) στον Ιστότοπο ή (β) Εκατό Δολάρια (US$100.00) ή το αντίστοιχο στο τοπικό σας νόμισμα.

Ο περιορισμός της ευθύνης αντικατοπτρίζει την κατανομή κινδύνου μεταξύ των μερών. Οι περιορισμοί που ορίζονται σε αυτήν την ενότητα διατηρούνται και ισχύουν ακόμη και στην περίπτωση που οποιαδήποτε περιορισμένη αποκατάσταση ορίζεται σε αυτούς τους όρους βρεθεί ότι δεν εξυπηρέτησε τον ουσιαστικό της σκοπό. Οι περιορισμοί ευθύνης που προβλέπονται σε αυτούς τους όρους ισχύουν προς όφελος των Εταιρειών Ομίλου HOTELSONE, των Συνδεόμενων Εταιρειών HOTELSONE και / ή των αντίστοιχων προμηθευτών τους.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε να υποστηρίξετε και να αποζημιώσετε τις Εταιρείες Ομίλου HOTELSONE, τις Συνδεόμενες Εταιρείες HOTELSONE και/ή τους αντίστοιχους προμηθευτές τους και οποιαδήποτε στελέχη, διευθυντές, υπαλλήλους και εκπροσώπους τους για οποιεσδήποτε αξιώσεις, αγωγές, απαιτήσεις, ανακτήσεις, απώλειες, ζημίες, πρόστιμα, ποινές ή άλλες δαπάνες ή έξοδα οποιουδήποτε είδους ή οποιασδήποτε φύσης συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων εύλογων νομικών και λογιστικών αμοιβών που ζητούνται από τρίτους και προκύπτουν από:

  1. αθέτηση του παρόντος Συμφωνητικού ή των εγγράφων που αναφέρονται σε αυτό από εσάς
  2. παράβαση οποιουδήποτε νόμου ή δικαιωμάτων τρίτων από εσάς ή
  3. τη χρήση του Ιστοτόπου από εσάς.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Ο Ιστότοπος μπορεί να περιέχει υπερσυνδέσμους σε ιστοσελίδες που διαχειρίζονται μέρη εκτός των Εταιρειών Ομίλου HOTELSONE. Οι υπερσύνδεσμοι αυτού του είδους παρέχονται μόνο για λόγους αναφοράς. Δεν ελέγχουμε τις εν λόγω ιστοσελίδες και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τα περιεχόμενά τους ή το απόρρητο ή άλλες πρακτικές των εν λόγω ιστοσελίδων. Επιπλέον, οφείλετε να λαμβάνετε προφυλάξεις ώστε να βεβαιώνεστε ότι οποιοιδήποτε σύνδεσμοι επιλέγετε ή λογισμικό κατεβάζετε (από τον Ιστότοπο ή άλλες ιστοσελίδες) δεν περιέχουν στοιχεία όπως ιούς, worms, trojan horses, ελαττώματα ή άλλα στοιχεία βλαβερής φύσης. Η προσθήκη υπερσυνδέσμων προς τις εν λόγω ιστοσελίδες δεν συνεπάγεται κανενός είδους έγκρισης της ύλης αυτών ούτε οποιουδήποτε είδους σχέση ή συνεργασία με τις εταιρείες εκμετάλλευσής τους.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

Τυχόν λογισμικό που σας παρέχεται για μεταφόρτωση από τον Ιστότοπο ("Λογισμικό") αποτελεί προστατευμένο με copyright έργο των Εταιρειών Ομίλου HOTELSONE και/ή των αντίστοιχων προμηθευτών μας. Η χρήση του Λογισμικού από εσάς διέπεται από τους όρους της άδειας τελικού χρήστη, εάν υπάρχει, η οποία συνοδεύει το Λογισμικό ή περιλαμβάνεται σε αυτό ("Άδεια Χρήσης"). Η εγκατάσταση ή χρήση οποιουδήποτε Λογισμικού, που συνοδεύεται από ή περιλαμβάνει μια Άδεια Χρήσης δεν είναι δυνατή, εάν δεν δηλώσετε πρώτα ότι συμφωνείτε με τους όρους της Άδειας Χρήσης. Για οποιοδήποτε Λογισμικό παρέχεται για μεταφόρτωση στον Ιστότοπο και δεν συνοδεύεται από Άδεια Χρήσης, χορηγούμε με το παρόν, σε εσάς, τον χρήστη, μια περιορισμένη, προσωπική, μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης του Λογισμικού, για την προβολή και τους λοιπούς τρόπους χρήσης αυτού του Ιστότοπου, σύμφωνα με τους παρόντες όρους και διατάξεις και για κανένα άλλο σκοπό.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι όλο το Λογισμικό, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμούς, του κώδικα HTML και των στοιχείων ελέγχου Active X που περιέχονται σε αυτόν τον Ιστότοπο, αποτελεί ιδιοκτησία των Εταιρειών Ομίλου HOTELSONE και / ή των αντίστοιχων προμηθευτών μας και προστατεύεται βάσει των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων και των διατάξεων διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή αναδιανομή του Λογισμικού, η οποία μπορεί να επιφέρει σοβαρές αστικές και ποινικές κυρώσεις. Οι παραβάτες θα διώκονται στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΑ Η ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ Ή Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ. ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΜΟΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ

Οι ισοτιμίες βασίζονται σε δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες από διάφορες πηγές και πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ενδεικτικά. Οι ισοτιμίες δεν επιβεβαιώνονται ως ακριβείς και ενδέχεται να διαφέρουν από τις πραγματικές. Οι ισοτιμίες δεν ενημερώνονται καθημερινά. Σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε την ημερομηνία στο νομισματικό μετατροπέα για να δείτε πότε ενημερώθηκε τελευταία φορά. Οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτή την εφαρμογή θεωρούνται ακριβείς, αλλά οι Εταιρείες Ομίλου HOTELSONE και/ή οι αντίστοιχοι προμηθευτές μας δεν μπορούν να εγγυηθούν για την ακρίβειά τους. Όταν χρησιμοποιείτε αυτές τις πληροφορίες για οικονομικούς σκοπούς, σας συνιστούμε να συμβουλεύεστε έναν αρμόδιο επαγγελματία προκειμένου να επαληθεύσει την ακρίβεια των ισοτιμιών. Δεν εγκρίνουμε τη χρήση αυτών των πληροφοριών για άλλη χρήση εκτός από την προσωπική και απαγορεύουμε αυστηρά τη μεταπώληση, αναδιανομή και χρήση αυτών των πληροφοριών για εμπορικούς σκοπούς.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του ιστοτόπου είναι: ©2011 HOTELSONE.com L.P. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η HOTELSONE.com L.P. δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο ιστοτόπων που διαχειρίζονται μέρη εκτός της HOTELSONE.com L.P. Τα “HOTELSONE”, είναι σήμα κατατεθέν της HOTELSONE.com L.P. ή άλλων Εταιρειών Ομίλου HOTELSONE στις Η.Π.Α. και/ή άλλες χώρες. Τυχόν λογότυπα, ονόματα προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

ΓΕΝΙΚΑ

Αυτός ο Ιστότοπος διαχειρίζεται από εταιρεία στις Η.Π.Α. και το παρόν Συμφωνητικό διέπεται από τους νόμους της Πολιτείας της Ουάσινγκτον, Η.Π.Α. Με το παρόν συναινείτε στην αποκλειστική δικαιοδοσία και τόπο εκδίκασης στην κομητεία Κινγκ, Ουάσινγκτον, Η.Π.Α. για όλες τις διενέξεις που ενδέχεται να προκύψουν από ή αναφορικά με τη χρήση αυτού του Ιστοτόπου. Απαγορεύεται η χρήση αυτού του ιστοτόπου σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, όπου δεν ισχύουν όλες οι διατάξεις αυτών των όρων και διατάξεων, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, αυτής της παραγράφου.

Συμφωνείτε ότι δεν υπάρχει σχέση κοινοπραξίας, συνεργασίας ή εργασίας μεταξύ εσάς και οποιαδήποτε Εταιρείας Ομίλου HOTELSONE ως αποτέλεσμα του παρόντος Συμφωνητικού ή χρήσης του Ιστοτόπου.

Η εκτέλεση του Συμφωνητικού από εμάς βασίζεται στους υπάρχοντες νόμους και νομικές διαδικασίες και τίποτα απ' όσα περιλαμβάνονται στο παρόν Συμφωνητικό δεν περιορίζει το δικαίωμά μας να συμμορφωνώμαστε με την επιβολή του νόμου ή άλλα κυβερνητικά ή νομικά αιτήματα ή απαιτήσεις που αφορούν τη χρήση του Ιστοτόπου από εσάς ή πληροφορίες που παρέχονται σε ή συλλέγονται από εμάς αναφορικά με την εν λόγω χρήση. Στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, συμφωνείτε ότι δεν θα υποβάλλετε οποιαδήποτε απαίτηση ή αγωγή που προκύπτει από ή σχετίζεται με την πρόσβαση ή χρήση του Ιστοτόπου από εσάς, εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία κατά την οποία προέκυψε η εν λόγω απαίτηση ή αγωγή ή συσσωρεύθηκε ή η εν λόγω απαίτηση ή αγωγή θα αποποιηθούν αμετάκλητα.

Αν οποιοδήποτε μέρος του παρόντος Συμφωνητικού θεωρηθεί άκυρο, παράνομο ή μη εφαρμόσιμο, η εγκυρότητα, νομιμότητα και εφαρμοσιμότητα των υπόλοιπων διατάξεων δεν θα επηρεαστεί ή κατασταλλεί με οποιοδήποτε τρόπο. Αποτυχία ή καθυστέρηση στην επιβολή οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Συμφωνητικού από εμάς σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, δεν υποδηλώνει αποποίηση του δικαιώματός μας να επιβάλλουμε την ίδια ή άλλη διάταξη του παρόντος στο μέλλον.

Το παρόν Συμφωνητικό (και οι τυχόν όροι και διατάξεις που αναφέρονται στο παρόν) συνιστά την πλήρη συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και εμάς, σχετικά με αυτόν τον Ιστότοπο και υπερισχύει όλων των πρωθύστερων ή παράλληλων ανακοινώσεων και προτάσεων, σε ηλεκτρονική, προφορική ή γραπτή μορφή, ανάμεσα σε εσάς και εμάς, σε σχέση με αυτόν τον Ιστότοπο. Η εκτυπωμένη εκδοχή αυτού του Συμφωνητικού και όλων των ανακοινώσεων σε ηλεκτρονική μορφή θα είναι αποδεκτή σε δικαστικές ή διοικητικές αγωγές σχετικά με το παρόν Συμφωνητικό στον ίδιο βαθμό και υποκείμενη στις ίδιες προϋποθέσεις με τα άλλα επιχειρησιακά έγγραφα και αρχεία που έχουν παραχθεί και διατηρηθεί σε τυπωμένη μορφή.

Τυχόν ανυπόστατα ονόματα εταιρειών, προϊόντων, ατόμων, χαρακτήρων ή/και δεδομένων που αναφέρονται στον Ιστότοπο δεν αντιπροσωπεύουν πραγματικά άτομα, εταιρείες, προϊόντα ή συμβάντα.

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος που δεν παραχωρείται ρητώς στο παρόν.

Αναθεωρημένο 15 Δεκέμβρη 2013
©2013 HOTELSONE.com L.P. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.


  

Όλες οι γλώσσες:Hotel reservations | Hotelreservierungen | Réservations d'Hôtels | Prenotazioni Alberghiere | Reservas de Hoteles | Reservas de Hotéis | Hotelreserveringen | Reserves d'hotel | Ξενοδοχειακές Κρατήσεις | Rezerwacje hotelu | Бронирование отелей | Rezervace hotelu | ホテル予約 | 酒店预订 | Hotellbokningar | Hotellreservasjoner | Hotelin varaukset | Otel rezervasyonları | Hotelreservationer | Rezervări | Хотелски резервации | Hotel foglalások

πνευματική ιδιοκτησία © 2001 - 2024 HOTELSONE. All rights reserved.

Ακομη περισσοτερο hotelsone για εσασ

Ενημερωθείτε για τα νέα και τις ειδικές προσφορές μας